Project Zelfmelders in Groningen

Vooraf een plan maken samen met de zelfmelder om detentieschade te beperken. Hiermee vergroten we gezamenlijk een geslaagde terugkeer in de samenleving. Maak detentie en de gevolgen daarvan vooraf bespreekbaar. Met een plan de gevangenis in vergroot de kans van slagen op het plan na detentie.

Wie is een zelfmelder?

Een zelfmelder is iemand die door de rechter is veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar thuis mag wachten op de oproep om zich te melden in de gevangenis. Of iemand daarvoor in aanmerking komt, wordt bepaald door het Centraal Justitieel Incassobureau, in opdracht van het Openbaar Ministerie. Het aantal zelfmelders verschilt daarom per gemeente. Vaak gaat het om mensen met een korte gevangenisstraf – in 2021 gemiddeld 35 dagen. Mocht de veroordeelde zich niet melden op de aangegeven datum, dan verliest hij de status van zelfmelder en kan hij op elk moment door de politie worden gearresteerd om alsnog zijn straf uit te zitten.

Over onze aanpak

  • Onze aanpak is gestart als een pilot binnen het programma Koers en Kansen van het Ministerie van Justitie & Veiligheid. De pilot startte in 2018 en is in december 2023 afgerond.
  • Het is een samenwerking tussen gemeenten en DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).
  • De aanpak richt zich op mensen die door de rechter zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf en in afwachting zijn totdat zij een oproep krijgen om zich te mogen melden om de straf uit te zitten.
  • De gemeente benadert de zelfmelders en maakt met hen een plan om hen zo goed mogelijk te laten terugkeren in de samenleving na hun straf. Dit moet de impact van de detentie beperken en, uiteindelijk, het recidivecijfer terugdringen.