Privacybeleid

Zelfmelders Groningen is onderdeel van het Koers & Kansen project ‘Sanctieuitvoering op regionale maat’. Via de website van Zelfmelders Groningen worden persoonsgegevens verwerkt, met name als het contactformulier wordt ingevuld. Deze gegevens komen terecht bij het Zorg- en veiligheidshuis Groningen (ZVHG). Meer informatie over het ZVHG vindt u hier.

Persoonsgegevens

Het ZVHG verwerkt persoonsgegevens namens de gemeenten Groningen, Eemsdelta, Het Hogeland, Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Veendam, Westerkwartier, Westerwolde en Stadskanaal. Het ZVHG gaat op een zorgvuldige manier om met persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Als het contactformulier wordt ingevuld, worden de naam en het e-mailadres van de invuller (de betrokkene) verwerkt. Als de betrokkene ook een telefoonnummer invult, wordt daarnaast het telefoonnummer verwerkt. Afhankelijk van de inhoud van het bericht dat wordt ingevuld in het vrije vak onder de contactgegevens, worden nog meer persoonsgegevens verwerkt.

Doel gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens is om contact op te (kunnen) nemen met de betrokkene en deze gericht te kunnen helpen. De verwerkte persoonsgegevens worden niet voor een ander doel gebruikt.

Beveiliging persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Het ZVHG zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het ZVHG bewaart de persoonsgegevens die het verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van toepasselijke wetgeving is vereist.

Rechten betrokkene

In de volgende situaties kan een betrokkene een onderbouwd verzoek doen per e-mail:

  • u wilt weten welke persoonsgegevens we van u verwerken (artikel 15 AVG);
  • u wilt uw persoonsgegevens laten aanpassen (artikel 16 AVG);
  • u wilt persoonsgegevens laten verwijderen (niet altijd mogelijk) (artikel 17 AVG);
  • u wilt dat we uw persoonsgegevens beperkt verwerken (artikel 18 AVG);
  • u wilt bezwaar maken (artikel 21 AVG).

Het verzoek dient voldoende persoonsgegevens te bevatten om vast te stellen over welke persoon het verzoek gaat. Hiervoor is een combinatie van voor- en achternaam, geboortedatum of adres nodig. Daarnaast moet duidelijk zijn wat het verzoek is: inzage, correctie, verwijdering, beperking of bezwaar.

Het verzoek kan per e-mail aan zelfmelders@groningen.nl gedaan worden. Om er zeker van te zijn dat de persoonsgegevens worden opgevraagd door betrokkene zelf en niet iemand anders, controleren we de identiteit voordat we ingaan op het verzoek.

Cookies

In de Proclaimer (link toevoegen) kunt u meer lezen over het gebruik van cookies op de website.

Meer informatie

Hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op.